Om UU Egedal

UU Egedal er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for unge i grundskolen og op til det 25. år i Egedal kommune.

Vi tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning for elever i grundskolen, samt for unge uden ungdomsuddannelse - og desuden overgangsvejledning for unge ved omvalg og fravalg af uddannelsesforløb. Vi har især fokus på unge, der har særlig behov for vejledning.

I både vores vejledning, vores udviklingsarbejde og vores samarbejde med andre er det vores mål at medvirke til udviklingen af vort velfærdssamfund. 

Vores andel er at yde et opdateret og professionelt vejledningstilbud, som kan understøtte unge uddannelsessøgende i deres afklaringsfase og valg af uddannelse – og både til gavn for den enkelte og for samfundet. 

Heri indgår også et tæt samarbejde med aktører, der ligeledes har ansvaret overfor de unge, når det gælder udvikling af vejledningsaktiviteter, individuelle læringsforløb, proaktive indsatsområder, kompetenceafklaring mv.. 

Dette gælder samarbejdet om den enkelte unge såvel om de unge generelt.

Vejlederne i UU Egedal er i dagligdagen placeret i nærområderne med tæt kontakt til både de unge, skoler, forældre, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser.

Desuden er vi alle forankret både lokalt, regionalt og nationalt i forskelligt udviklingsarbejde, der sikre den professionalitet og høje kvalitet, vi bestræber os på at besidde i vores vejledning.

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark