​Produktionsskole

Produktionsskole

Produktionsskolerne er for unge under 25 år, som

  • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse - eller
  • ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse - eller
  • har afbrudt en ungdomsuddannelse

Med et forløb på produktionsskole kan du blive mere afklaret om, hvad du kan og vil – og mere parat til at vælge og til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Optagelse

Før du kan optages på en produktionsskole, skal du have en samtale med din UU-vejleder, som vurderer, om du tilhører målgruppen (se ovenfor). I samtalen drøfter I bl.a., hvad du gerne vil lære, mens du er på produktionsskolen, og hvilken uddannelse du evt. ønsker senere. Tilhører du målgruppen, skriver din UU-vejleder en visitation/målgruppevurdering, som giver dig adgang til optagelse på produktionsskolen. I visitationen står bl.a., hvad du ønsker med forløbet, hvilke værksteder du har mest interesse i, hvilken uddannelse eller hvilket job, du overvejer, og hvilke forudsætninger og erfaringer, du allerede har i uddannelse og evt. job. ​

Produktionsskolerne optager elever hele året. Du kan normalt være i et produktionsskoleforløb i max 1 år.​

Indhold

Undervisningen foregår på værksteder, hvor du får mere viden, teori og en del praktisk erfaring med en række erhvervsuddannelser og fagområder. Produktionsskolerne har forskellige værksteder og værkstedsfag, som du kan læse mere om på deres hjemmesider. Det kan fx være inden for metal, træ, køkken, tekstil, pædagogik, multimedie, teater, gartneri og it/grafisk arbejde.

I dit forløb kan du også få undervisning i fx dansk og matematik. Du kan desuden komme i erhvervspraktik i en periode. Dette aftaler du med produktionsskolen. Produktionsskolens vejledere hjælper dig undervejs med at overveje, hvad du har lært og hvad du vil bruge din nye viden til i forhold til uddannelse og job - og i forhold til dit uddannelsesvalg

Undersøg først

Du bør - inden samtalen med din UU-vejleder - undersøge flere produktionsskolers tilbud og indhold. Se mere på www.produktionsskoler.dk.

Besøg også gerne flere produktionsskoler for at få mere orientering og en rundvisning.​

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark