KOLLEKTIVE VEJLEDNINGSAKTIVITETER

Vores kollektive vejledningsaktiviter består af både obligatoriske aktiviteter og af tilbud om aktiviteter for elever og deres forældre. Endvidere er vores deltagelse i skolernes forældremøder for forældre til elever i 7. - 10. klasse en vigtig del af vores kollektive vejledning til forældrene. Hermed kan vi sammen med skolerne bidrage til, at forældrene har et godt grundlag til samarbejdet om deres børns udvikling, læring, uddannelsesparathed og valg af uddannelse.

Obligatoriske vejledningsaktiviteter

I 8. – 10. klasse skal eleverne (hele klassen) deltage i følgende; ​

 • Obligatoriske introduktionskurser i 8. og 10. klasse (feb-april)
 • Uddannelsesmessen ”Scor Fremtiden” i Fr. borgCentret, Hillerød i 8. klasse (sept-okt)
 • Obligatorisk brobygning i 10. klasse (okt-dec)

​Læs mere på vores hjemmeside om de enkelte aktiviteters formål, indhold – og ’alt det praktiske’.

Tilbud om vejledningsaktiviteter

​I 8.- 10. klasse tilbydes elever, deres forældre – og lærere - at deltage i følgende;

 • UU Egedals uddannelsesaftener i Egedal Kommune (okt-nov)
 • Uddannelsesmessen ”Scor Fremtiden” i Fr. borgCentret, Hillerød (sept-okt, aftenåbent for elever og forældre)
 • Uddannelsesmessen ”Scor Fremtiden” i Fr. borgCentret, Hillerød (sept-okt, i skoletiden for 10. klasse-elever og deres lærere. Gratis transport og adgang)
 • Orienteringsmøder og åbent-hus-arrangementer på uddannelsessteder og i 10. klasser. (dec-feb, aftener/lørdage for elever i 9. og 10. kl. samt deres forældre) UU Egedal udsender information via skolens intra om tidspunkter og steder.

​Læs mere på vores hjemmeside om aktiviteternes formål, indhold – og ’alt det praktiske’

Kollektiv vejledning ved skolens forældremøder i 7. – 10. klasse​

Ved skolens forældremøder giver vi information og kollektiv vejledning til forældrene om bl.a.

 • Ungdomsuddannelsernes indhold, krav og muligheder
 • Uddannelsessystemet, heri evt. også særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser og forløb
 • Ansøgning til ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet
 • Uddannelses- og karrierevejledningens indhold, rolle og formål i udskolingen og fremefter
 • Inspiration til forældrene, når de skal hjælpe deres børn frem til valg af og parathed til uddannelse

​Indhold og omfang af vores medvirken ved forældremøderne aftales mellem skolen og UU-vejlederen ud fra fælles overvejelser om fx elevernes klassetrin, behov og de vejledningsaktiviteter og andet, som forældrene skal kende til og evt. deltage i. ​

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark