KOLLEKTIV VEJLEDNING​

I 7.- 10. klasse indeholder vores kollektive vejledning af eleverne i klassen/i skoletiden;

Information om bl.a.

  • ungdomsuddannelsernes indhold, krav og muligheder
  • ansøgning af ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet

Undervisningsbaseret vejledning med bl.a.

  • opgaver, øvelser og diskussioner om at vælge og om at blive parat til uddannelse
  • enkeltvis og gruppevis opgaver samt øvelser til afklaring af valg og uddannelse
  • enkeltvis og gruppevis øvelser til elevernes overvejelser om interesser, ønsker, forudsætninger, ressourcer og forestillinger om fremtidens uddannelse og job
  • opgaver og øvelser i at bruge relevante hjemmesider, bl.a. ug.dk og genvej.nu

For- og efterbehandling af kollektive vejledningsaktiviteter​med bl.a.

  • forberedelse af elevernes introduktionskurser (8. kl.), besøg på Uddannelsesmessen (8. kl.) og brobygning (10. kl.)
  • efterbehandling af introduktionskurser, brobygning mv. med fokus på, hvad oplevelserne giver til elevernes læring samt overvejelser om og valg af uddannelse og job

Progression, indhold, differentiering - og placering.

Den kollektive vejledning foregår fra 7. – 9./10. klasse i en progression, hvor vi gradvis udvider indholdet i forhold til elevernes læringsforudsætninger og behov for viden, afklaring mv. Samtidig differentierer vi indholdet og metoderne ud fra klassens og elevernes afsæt. Der kan fx være forskel i den kollektive vejlednings indhold ud fra elevernes uddannelsesparathed, uddannelsesønsker og læringsbetingelser.

Indholdet, omfanget og placeringen af den kollektive vejledning aftales mellem skolen og UU-vejlederen jf. samarbejdsaftalerne. I den kollektive vejledning er lærernes medvirken uundværlig, da indhold og udbytte ofte relaterer sig til fx elevernes elevplaner, uddannelsesparathed, faglig udvikling mod uddannelse, motivation til uddannelse og uddannelsesrelevant læring, engagement i introduktionskurserne osv.

Kollektiv vejledning og Uddannelse og Job​

I den kollektive vejledning bygger vi videre på de emner, der indgår i Uddannelse og Job, og på det læringsudbytte, eleverne har herfra. Læs mere på hjemmesiden om Uddannelse og Job; det obligatoriske emne i folkeskolens 0.- 9. klasse.

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark