OBLIGATORISKE INTRODUKTIONSKURSER I 8. KLASSE

- en del af de kollektive vejledningsaktiviteter

Med introduktionskurserne får eleverne et praktisk indblik i en række forskellige ungdomsuddannelser, deres indhold, krav, arbejdsformer og hverdag. Dermed er introduktionskurserne med til at udvide elevernes perspektiver på, hvad de kan og vil i forhold til uddannelse og job. Deres parathed til at vælge kan øges. Samtidig kan disse praksisnære besøg på uddannelsessteder styrke elevernes motivation og parathed til uddannelse. ​

Introduktionskurserne er jf. lovgivningen obligatoriske - og dermed en vejledningsaktivitet, som alle skoler/ elever i 8. klasse skal deltage i.

Indhold og ’det praktiske'

  • Klassen besøger fem forskellige ungdomsuddannelser i fem skoledage; en uddannelse pr. dag
  • Klassen skal besøge mindst én erhvervsuddannelse og mindst en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx/htx)
  • I efteråret får skolen oplysninger om tidspunkt for afholdelse, der ligger i perioden februar til april.
  • De fem dage er oftest placeret i een uge; sammenhængende fra mandag t.o.m fredag
  • Klassens lærer/lærere deltager i introduktionskurserne jf. samarbejdsaftalerne
  • På baggrund af UU Egedals oplysninger om møde- og sluttidspunkt på de enkelte uddannelsessteder tilrettelægger skolen, hvorledes eleverne transporterer sig til og fra uddannelsesstederne – og informerer elever og forældre.
  • Udgifter til transport afholdes af skolen
  • Før introduktionskurserne giver UU-vejlederen kollektiv vejledning i klassen som en del af elevernes forberedelse.
  • Efter introduktionskurserne giver UU-vejlederen igen kollektiv vejledning i klassen - nu med fokus på bl.a. elevernes udbytte i forhold til deres valg af uddannelse

Elever og forældre kan orientere sig yderligere på www.brobygning.unoung.dk. Elevens uni-login giver adgang. Her er bl.a. oplysninger om uddannelsesstederne, kursets indhold, mødetid og –sted, påklædning, kantine og hvad der eventuelt skal medbringes (skriveredskaber, pc, varmt tøj mv.).

Introduktionskurserne og fokuseret vejledning

Der kan - for elever, som har brug for yderligere afklaring og vejledning - tilbydes flere introduktionskurser. Dette aftales mellem skolen, forældrene og UU-vejlederen. Læs mere under 'Fokuseret vejledning'.

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark