​Kollektiv vejledning

Kollektiv vejledning i 7. - 10. klasse

Når vores uddannelsesvejledning foregår kollektivt i din klasse, får I bl.a.

  • information om ungdomsuddannelsernes indhold, krav og muligheder
  • information om og hjælp til, hvordan I ansøger jeres ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet

Vores kollektive vejledning er også:

  • opgaver, øvelser og diskussioner om at vælge og om at blive parat til uddannelse
  • forberedelse af jeres besøg på uddannelser, fx før introduktionskurser (8. kl.), før Uddannelsesmessen og før brobygning (10. kl.)
  • efterbehandling af jeres oplevelser i introkurser, brobygning mv. , fx om hvad oplevelserne giver til jeres valg af uddannelse og job ​
  • øvelser og opgaver i at bruge hjemmesider om uddannelser og job, bl.a. ug.dk og genvej.nu
  • enkeltvis og gruppevis opgaver til afklaring af jeres interesser, ønsker, ressourcer og forestillinger om fremtidens uddannelser og job
  • og en hel del mere…

Vores kollektive vejledning tager desuden udgangspunkt i det, du har lært i skolens obligatoriske emne (fra 0. til 9. klasse) ; Uddannelse og Job. Du kan læse mere om Uddannelse og Job på vores hjemmeside.​

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark