​Brobygning i 9. og 10. kl.

Brobygning i 9. og 10. klasse

Brobygning er besøg på forskellige ungdomsuddannelser, hvor du deltager i undervisningen. Du oplever hverdagen, miljøet, værkstederne, arbejdsformerne og de forskellige aktiviteter og krav, som uddannelsen indeholder. Så brobygning giver dig et praktisk indblik i uddannelserne; du bliver mere klar over, hvad du kan og vil.

I 9. klasse er du i brobygning, hvis du ikke endnu er uddannelsesparat til ungdomsuddannelse. Brobygning kan give dig viden og praktisk erfaring, som styrker dine forudsætninger til uddannelse. Brobygningsforløbet varer fra 2 til 10 dage i de uddannelser, du er mest interesseret i. Dette aftaler du med din skole og din UU-vejleder.​

I 10. klasse skal alle elever i brobygning i mindst en uge. Du kan få mere brobygning efter aftale med din skole og din UU-vejleder. Går du i EUD10, som er for dig, der gerne vil i erhvervsuddannelse, varer din brobygning i flere uger.

Både før og efter brobygning i 10. klasse giver vi kollektiv vejledning i klassen. Før brobygningen gennemgår vi uddannelsernes indhold, krav og muligheder. Efter brobygningen hjælper vi dig med at bruge de erfaringer og den viden, du fik i brobygningen til, at du bliver mere sikker i dit valg af uddannelse.

Dine forældre får ved forældremøder og på skolens forældreintra mere at vide om brobygningen; om indhold, formål og tidspunkt.​

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark