Til brugere, samarbejdsparter og alle jer andre

Uddannelsesvejledningen er i dag et vigtigt bindeled og enzym i mange sammenhænge.

Vi har den direkte dialog med den enkelte unge om drømme, mål og fremtidsvisioner, hvor også den unges identitet, kompetencer, baggrund, trivsel, selvudsigt og selvværd er i spil. 

Vejledningen er her det rum, hvor den unge kan bringe sig selv og sin kontekst frem – og i vejledningen øge, nuancere og styrke sine perspektiver og valgkompetencer.

Vi er som Ungdommens Uddannelsesvejledning samtidig sat i verden for at medvirke til, at unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. 95%-målsætningen og politiske beslutninger for at nå dette mål er de rammer, vores virksomhed skal virke i.

Udfordringen er at få den enkelte unges kompetencer, kontekst og valg til at mødes med de samfundsmæssige og politiske krav, med beskæftigelsessituationen, med uddannelsesverdenen, med den aktuelle politiske optik på de unge – og med alle de øvrige ydre krav, som stilles.

I hverdagen er et tæt samarbejde med alle andre unge-aktører derfor af allerstørste vigtighed. Det gælder skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner, ungdomsskoler, vejledere af alle slags – og naturligvis også forældre og lærere. 

Som professionelle vejledere ser vi det også som en vigtig opgave at medvirke til at påvirke og udvikle de rammer, hvor vejledningen er sat. Vi er ligeledes i konstant udvikling af både vores virksomhed, vores metoder og vores daglige praksis. 

Oftest sker udviklingen i tæt samarbejde med vores samarbejdsaktører. Formålet er helt klart; at udvikle den bedst mulige vejledning til gavn for både den enkelte og samfundet.

På de følgende sider kan I blandt andet finde mere om

  • ​Vores betragtninger om vejledning, livslang læring, karriereudvikling og den indbyrdes sammenhæng
  • Differentieret vejledning
  • Vores ’Karriereplanlægningsrejse’ som model for progressionen i vejledningen
  • Modeller, som vi har udviklet til brug ved identifikation af de unges vejledningsbehov
  • Forløb og projekter, som vi har igangsat eller deltager i.

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark