Til unge

Hvordan finder jeg ud af hvem der er min personlige UU Vejleder? Du klikker på fanen UU Egedal og dernæst på ”find din UU Vejleder”

Hvorfor er jeg blevet kontaktet af en UU Vejleder?

Alle 15-17-årige har ifølge loven pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse. Derfor UU til opgave at kontakte dig indenfor 5 hverdage og indenfor 30 have hjulet dig i gang med et tilbud der retter sig mod uddannelse. Er du over 18 og UU ikke kan se hvad eller om du er i aktivitet kan du forvente at blive tilbudt vejledning (dette er et frivilligt tilbud).

Hvis jeg skal søge job eller praktikplads kan UU da hjælpe mig?

Det vil UU meget gerne bistå med, da vi også yder erhvervsvejledning. Du kan endvidere følge dette link til en lille film om ”Den gode ansøgning” https://www.youtube.com/watch?v=-uo7oTUWlzY

Hvordan melder jeg mig til en ungdomsuddannelse?

Uanset hvilken uddannelse du ønsker at søge ind på, så udfylder og underskriver du din ansøgning via optagelse.dk. Der er dog en lille undtagelse hvis du ønsker KUU som er en visiteret ungdomsuddannelse og da skal du bruge en målgruppevurdering fra din UU Vejleder

Hvad er VUC? 

Det står for voksen-undervisnings-center. Du skal være fyldt 18 år for at deltage i undervisningen på VUC. Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner for at kunne søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). ​VUC er for voksne. Det betyder, at du går på hold med studerende i alle aldre. Det betyder også, at du forventes at kunne arbejde selvstændigt og at kunne planlægge din indsats, lektier osv. De tilbyder: forberedende voksenundervisning (FVU),almen voksenuddannelse (AVU), HF-pakker, en hel HF, gymnasial supplering og undervisning målrettet unge/voksne med ordblindhed. Du kan læse mere på www.vuc.dk

Kan jeg også deltage i brobygning selvom jeg er gået ud af Folkeskolen?

Fra du har afsluttet grundskolen/10. klasse og indtil du er 19 år, kan du deltage i brobygning. Du kan få flere oplysninger hos din UU-vejleder om tilmelding, tidspunkt mm. Brobygning er et forløb på op til 6 uger i én eller flere erhvervsuddannelser. Du deltager i undervisningen, i arbejdet på på værkstederne og oplever erhvervsuddannelser på tæt hold. Du får afprøvet dig selv og dine muligheder; hvad kan du, hvad ønsker du og hvordan er det at gå på uddannelsen? Du lærer om uddannelsens krav, indhold og muligheder. Du finder ud af, om uddannelsen passer til dine forudsætninger og interesser. Du møder andre unge, som er i gang med uddannelsen. Du møder underviserne på uddannelsen.​

Produktionsskole er det noget for mig og hvordan bliver jeg optaget? 

Produktionsskolerne er for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, eller ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Med et forløb på produktionsskole kan du blive mere afklaret om, hvad du kan og vil – og mere parat til at vælge og til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud, baseret på praktisk arbejde og undervisning i værksteder. Det kan være et rigtig godt alternativ hvis du har afbrudt uddannelse og har brug for at blive mere afklaret inden du starter ny uddannelse. Eller du måske har brug for at arbejde mere praktisk og med at finde dig selv. Du kan læse mere på www.produktionsskoler.dk eller kontakte din UU Vejleder. Det kræver en målgruppevurdering at starte på produktionsskole og den laver din vejleder hvis I sammen finder ud af det er den rette løsning. Du får løn under dit ophold på produktionsskole (takster oplyses på hjemmesiden).

Hvilke tilbud er der for mig hvis jeg ikke kan påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse? En ny forberedende grunduddannelse er undervejs, men indtil da har du mulighed for at komme på KUU (Kombineret Uddannelse), EGU (ErhvervsGrundUddannelse) eller STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Du kan læse mere om de 3 veje www.egu.dk, www.kuunord.dk eller www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse Vores vejledere står også parat til at forklare dig om uddannelserne. Bemærk det er visiterede uddannelser.

Hvor kan jeg finde yderligere inspiration?

Ug.dk er statens uddannelsesguide og her vil du kunne finde svar på det meste. Endvidere kan du se under fanen nyttige links på denne hjemmeside.

Hvem er og hvordan får jeg fat på e-vejledningen?

E-Vejledning vejleder om uddannelsesvalg via chat, mail og telefon. Kontaktoplysninger på www.ug.dk/evejledning

Kan jeg få rabat på det offentlige transportsystem når jeg studerer? 

Ja det kan du godt. Se nærmere på www.ungdomskort.dk

Hvornår kan jeg få individuel vejledning og hvad dækker det over?

Individuel vejledning benyttes i ungevejledningen. I den personlige vejledningssamtale hjælper vi dig med at få en større forståelse for dine muligheder og dine ressourcer. Det er ud fra i din fortælling om dig selv og dine overvejelser om fremtiden, at du gennem vejledningssamtalerne opdager, hvad du kan, hvad du vil – og hvordan du kan nå de mål, du sætter dig. Det er ikke din UU-vejleder, der har alle svarene. Det er din UU-vejleder, der stiller spørgsmålene, så du selv finder dine svar og din afklaring.

Kan jeg komme i praktik og hvordan? 

Hvis der er tale om praktik for unge efter endt folkeskoletid er der tale om ungepraktik og dette er også en mulighed. Kontakt da venligst din UU Vejleder for nærmere information.​

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark